ביטוח אחריות מקצועית רפואית בהחלפת מקומות עבודה – דגשים פרקטיים

רפואה משפטית

אחד הביטוחים החשובים והמורכבים ביותר הינו ביטוח אחריות מקצועית רפואית. הביטוח מיועד לכל מי שעוסק ברפואה, כולל המוסד הרפואי (בית חולים, קופת חולים, מרפאות, מרכזים רפואיים) וכן צוות רפואי ופארא רפואי. הביטוח מכסה נזק גוף, נזק נפשי, מחלה, חולי או מוות וכן נזק כלכלי טהור שנגרמו כתוצאה מהפרת חובה מקצועית, טעות או השמטה שבוצעה במסגרת העיסוק הרפואי המבוטח. ישנם רופאים רבים המתניידים בין מתכונות העסקה. כך למשל, עובדים בקופת חולים, בית חולים, מנהלים קליניקה פרטית ואף מועסקים כקבלן משנה במרפאות פרטיות. ככלל, הביטוח הקולקטיבי במסגרת בי”ח/קופ”ח מכסה את הרופא במסגרת עבודתו בארגון וכן בפרקטיקה הפרטית שלו בלבד. אין כיסוי לעבודה עבור ומטעם גוף אחר.

מהן האפשרויות העומדות בפני הרופא ?

אפשרות א’ – לרכוש לעצמו ביטוח אחריות מקצועית רפואית באופן פרטי שיכסה אותו 24/7 או ביטוח חלקי שיכסה אותו ברובד אשר בית החולים איננו מכסה, לא תמיד ניתן למצוא ביטוח שכזה.
אפשרות ב’ – לבקש מהמרפאה הפרטית שבה הוא מועסק כי תכלול אותו בביטוח שלה.

מהן המלכודות לרופא כשהוא מבוטח באמצעות מרפאה שמעסיקה אותו ?

1.     הרופא איננו בעל הפוליסה וכל טעות בהתקשרות של המרפאה עם חברת הביטוח עלולה להשפיע על הכיסוי הביטוחי שלו;

2.     הכיסוי הביטוחי הוא רק בפעילותו עבור ומטעם המרפאה;

3.     בפוליסות על בסיס תביעה (Claims Maid) יש צורך לכלול “זנב הביטוחי” (תקופת דיווח מוארכת/ERP) . המרפאה לא תמיד מודעת לחשיבות הכיסוי ולא מקפידה לדרוש אותו מהמבטח.

4.     גם אם ניתנה למרפאה האופציה לרכוש “זנב ביטוחי” על ידי המבטח, חלק מהמרפאות לא עושות כן כי אינן מודעות לסיכונים וההשלכות;

5.     המרפאה לא יכולה לתת לרופא הפועל מטעמה את מה שלה עצמה אין. כאשר הרופא עוזב את המרפאה הפרטית והמרפאה לא חידשה את הביטוח או לא רכשה “זנב” במקרים המתאימים – גם הרופא חשוף לתביעות שתגענה מאוחר יותר ואשר מתייחסות לתקופה שהיה ביטוח לשניהם;

מהן המלכודות למרפאה כאשר היא כוללת את הצוות הרפואי בביטוח שלה ?

1.     אם הרופא לא פעל על פי הנחיות ביטוחיות, כך למשל לא החתים את המטופל על טופס הסכמה מדעת, במרבית המקרים נשלל הכיסוי הביטוחי מהרופא ומהמרפאה.

2.     כל תביעה או דרישת פיצוי נרשמת בהיסטורית התביעות של המרפאה (וגם של הרופא).

מהן המלכודות למרפאה כאשר הצוות הרפואי מבוטח בנפרד ?

1.     במרבית המקרים מסתפקת המרפאה בהצגת אישור ביטוח של הרופא מבלי להעמיק בו יתר על המידה. ישנם מצבים בהם הרופא מקיים חריג לפוליסה כך שהאישור לא תקף ולמשעה, אין לו ביטוח בתוקף;

2.     אין למרפאה שליטה אם הרופא ביטל/לא חידש את הביטוח.

כיצד ניתן להגן על הצדדים ?

1.     בכל שינוי סטטוס או מעבר בין מתכונות העסקה על הצדדים לוודא כי קיים רצף ביטוח המכסה תביעות רטרו וגם האפשרות ביטוח עתידי לתביעות שתגענה (“זנב ביטוחי”) ומומלץ להיוועץ עם עו”ד מהתחום. כי כאן כל טעות עלולה לעלות ביוקר….

2.     יש לבדוק את המפרט הביטוחי והקורלציה של כל הצדדים המעורבים, כולל צדדי ג’.

3.     וכמו תמיד, יש לערוך הסכם בין הצדדים שנכתב על ידי עו”ד מנוסה בתחום הרפואי והביטוחי. לא מדובר בהסכם מסחרי רגיל אלא בהסכם מדיקולגלי אשר מותאם לתחום הרפואי וכולל סעיפים מיוחדים.

———————————– ————————– ——————————–

עורכת-דין שירלי גינזבורג (LL.M)

 

       עורכת דין,  בוגרת תואר ראשון ותואר שני (מוסמך LL.M ) במשפטים ובוגרת מסלול ניהול סיכונים ברפואה מטעם אוניברסיטת תל-אביב.

       יועצת משפטית למוסדות רפואיים, בתי חולים, מעבדות, חברות ציוד רפואי, מרפאות ולרופאים פרטיים בתחומי הרשלנות הרפואית, ניהול סיכונים וייעוץ משפטי בביטוח אחריות מקצועית רפואית.

       מנחה סדנאות משפטיות לרופאים העוסקים בתחום האסתטיקה.

       מרצה בפורומים מקצועיים וביטוחיים- מוסדות רפואיים, בתי ספר לאסתטיקה רפואית בתחומי הרשלנות הרפואית, ניהול סיכונים וביטוח אחריות מקצועית רפואית.

 

·       0544-552213, 03-5714001, Medisafe@zahav.net.il , www.ShirLaw.co.il
פייסבוק: עורכת-דין שירלי גינזבורג

 

** המידע המשפטי המוגש לעיל נכתב ונערך ע”י עו”ד שירלי גינזבורג במסגרת הרצאה משפטית לרופאים והוא מהווה מידע כללי וחלקי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי פרטני והמסתמך על מאמר זה בלבד ללא ייעוץ אישי עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print